Waarom vrij worden
Er bestaat geen therapie of vaccin tegen het zwoegerziektevirus. Dit betekent dat een besmetting met het zwoegerziektevirus erg nadelig is voor het welzijn van het dier en daarnaast grote economische gevolgen heeft.

Daling melkgift
Doordat het uier vervleest daalt de melkgift bij schapen en geiten. Bij melkschapen en –geiten leidt dit direct tot een mindere levensproductie. Ook bij vleesschapen en hobbyschapen is dit effect echter merkbaar. De lammeren van besmette ooien zullen hierdoor veel minder hard groeien. Dit zorgt er niet alleen voor dat lammeren pas later slachtrijp zijn, ook in de fokkerij heeft een verminderde groei grote impact, doordat dieren niet of pas op latere leeftijd geschikt zijn voor de fokkerij.

Vervroegde afvoer
De economische schade bestaat daarnaast uit een vervroegde afvoer van ooien. Vaak is de restwaarde van besmette ooien ook een stuk lager. Door het hogere vervangingspercentage wordt de gemiddelde leeftijd van de ooien lager. Omdat de melkproductie van ooien normaal gesproken pas piekt op vierjarige leeftijd, zal de gemiddelde groei van de lammeren alleen al door de lagere leeftijd van de moeders lager liggen. In de tabel hiernaast is uitgegaan van een vervangingspercentage van 20% op vrije bedrijven en van 35% op besmette bedrijven.

Minder selectieruimte
Doordat ooien uitgestoten worden vanwege besmetting met het zwoegerziektevirus is er minder ruimte om te selecteren op andere eigenschappen, zoals vruchtbaarheid of exterieur. De vooruitgang die op die gebieden geboekt kan worden, zal dus ook verminderd zijn.

Vrij worden
Gelukkig is het mogelijk om als bedrijf vrij te worden van het zwoegerziektevirus. Voor eenmaal besmette dieren is dit niet mogelijk, want eens geïnfecteerd blijft geïnfecteerd.

 
 
       

NSFO
Postbus 160
5300 AD Zaltbommel
T +31 (0) 418 56 17 12
(maandag en donderdag)

E kantoor@nsfo.nl

NSFO is een professionele organisatie voor schapen- en geitenfokkers:
 • Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
 • Prestatieonderzoeken
 • Fokwaardeberekening
 • Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
 • Afgifte van diergezondheidscertificaten

 • NSFO
  staat ingeschreven
  bij de Kamer van koophandel
  onder nummer 08108352

  Disclaimer