Moederloze opfok
Het zwoegerziektevirus wordt vooral van moeder op lam overgebracht via de biest en de melk. Wanneer de lammeren dus moederloos worden opgefokt (met kunst- of koebiest en vervolgens melkpoeder) in een aparte stal, kunt u een groep zwoegervrije lammeren krijgen.
In de jaren '80 zijn op deze manier veel bedrijven zwoegervrij geworden. Het voordeel is dat fokkers hun genetisch materiaal kunnen behouden en toch een zwoegerziektevrije koppel kunnen opbouwen. Deze methode is vooral geschikt als u genetisch materiaal wilt behouden, maar het percentage besmette dieren in uw koppel hoog is.

Bij de moederloze opfok is het heel belangrijk dat het het lam direct na de geboorte bij de moeder wordt weggehaald. De ooi mag de lammeren dus niet aflikken, en het lam mag ook niet bij de ooi drinken (zelfs geen biest!).

Om vervolgens gecertificeerd zwoegerziektevrij te worden, moeten de moederloos opgefokte lammeren twee keer met goed gevolg onderzocht worden op het zwoegerziektevirus: op een leeftijd van 6 maanden en 12 maanden.

 
 
       

NSFO
Postbus 160
5300 AD Zaltbommel
T +31 (0) 418 56 17 12
(maandag en donderdag)

E kantoor@nsfo.nl

NSFO is een professionele organisatie voor schapen- en geitenfokkers:
 • Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
 • Prestatieonderzoeken
 • Fokwaardeberekening
 • Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
 • Afgifte van diergezondheidscertificaten

 • NSFO
  staat ingeschreven
  bij de Kamer van koophandel
  onder nummer 08108352

  Disclaimer