Programma

Om gecertificeerd vrij te worden via het zwoegerziekteprogramma van de NSFO moet uw koppel twee keer achter elkaar met minimaal zes maanden tussentijd negatief testen (geen antilichamen aangetoond) voor zwoegerziekte. Dit onderzoek vindt plaats bij alle dieren van zes maanden en ouder. Als u het afgelopen jaar alleen dieren heeft aangevoerd van gecertificeerd vrije bedrijven, kunt u met één bloedonderzoek volstaan.Zwoegerziekte vrij
Als er volgens dit schema geen antilichamen worden aangetoond, verkrijgt uw koppel de zwoegerziekte vrij status. Vervolgens wordt na één jaar een gedeelte van uw koppel
(zie steekproeftabel) opnieuw onderzocht. Dit keer gaat het om dieren van twaalf maanden en ouder.

Tweejaarlijks onderzoek
Worden er wederom geen antilichamen tegen het zwoegerziektevirus aangetoond, dan wordt uw koppel iedere twee jaar onderzocht volgens dezelfde steekproeftabel.

Laboratorium
De testen voor het zwoegerziekteprogrammma van de NSFO worden uitgevoerd door het Schotse laboratorium SAC. Dit laboratorium verzorgt ook voor het hele Verenigd Koninkrijk het zwoegerziekteprogramma. SAC voldoet met hun ISO 17025 accreditatie voor de gebruikte zwoegerziektetesten aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen.

Gebruikte testen
Monsters afkomstig uit koppels die voor de eerste keer dieren laten onderzoek op zwoegerziekte of uit besmette koppels worden onderzocht met een individuele ELISA test. Bij vrije bedrijven wordt gebruik gemaakt van een gepoolde ELISA. Als een pool positief test, worden de monsters individueel hertest met een ELISA. Is een monster dan nog steeds positief, dan wordt gebruik gemaakt van de AGID om zeker te weten of een dier besmet is met het zwoegerziektevirus of niet. Deze methode van testen is vergelijkbaar met andere zwoegerziekteprogramma's in Nederland en België.

Aanmelden zwoegerziekteprogramma
Als u zich wilt aanmelden voor het zwoegerziekteprogramma van de NSFO, vul dan het aanmeldformulier NSFO Diergezondheid in (let op: opent in nieuw venster).

 

 
 
       

NSFO
Postbus 160
5300 AD Zaltbommel
T +31 (0) 418 56 17 12
(maandag en donderdag)

E kantoor@nsfo.nl

NSFO is een professionele organisatie voor schapen- en geitenfokkers:
 • Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
 • Prestatieonderzoeken
 • Fokwaardeberekening
 • Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
 • Afgifte van diergezondheidscertificaten

 • NSFO
  staat ingeschreven
  bij de Kamer van koophandel
  onder nummer 08108352

  Disclaimer